Jak zostać pośrednikiem nieruchomości?

12/05/2021

Zdjęcie: Jak zostać pośrednikiem nieruchomości?

Jeżeli zastanawiasz co musisz zrobić, żeby zostać pośrednikiem nieruchomości to dobrze trafiłeś/aś. Praca pośrednika nieruchomości kojarzy się nam często z zawodem, który dedykowany jest jedynie wybranym. Z jednej strony nie ma w tym nic dziwnego. Zawód ten pozwala na niemalże ciągłe poszerzanie widełek swoich zarobków oraz stały rozwój. Nie jest to również praca na klasycznym etacie, gdzie sztywno mamy narzucony ośmiogodzinny system pracy. 

Pośrednik nieruchomości – jak nim zostać

Pracować jako pośrednik nieruchomości może niemalże każdy.  W artykule znajdziesz niezbędne informacje potrzebne do rozpoczęcia kariery pośrednika nieruchomości. Poznasz podstawowe formy zatrudnienia i ogólny zarys pracy agenta.

Poniżej podpowiadam co trzeba zrobić oraz jakie wymogi spełnić, żeby zostać pośrednikiem nieruchomości  w 2021 roku :). Zapraszam do lektury!

Jak zostać agentem nieruchomości – formy zatrudnienia

W tej części artykułu znajdziesz odpowiedzi na to czym różni się zatrudnienie w formie umowy zlecenie u pracodawcy od własnej jednoosobowej działalności.  Działalność gospodarcza jest fundamentem umowy agencyjnej zawieranej z biurem nieruchomości. Na dzień dzisiejszy ( 2019 ), na rynku znajduje się wiele firm świadczących usługi z zakresu pośrednictwa nieruchomości. Począwszy od wielkich, ogólnopolskich sieci, kończąc na lokalnych biurach. Zatem oferta pracy, niezależnie czy od dużych korporacji czy od mniejszych firm, jest bardzo bogata.

Dlatego pierwszy konieczny krok w karierze pośrednika nieruchomości polega na złożeniu swojej kandydatury do jednego z biur nieruchomości zlokalizowanych w Twojej okolicy. 

W momencie, w którym nasza kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie, przychodzi czas zatrudnienia. W takim przypadku stoimy przed szeregiem możliwości, w którym każde z nich daje nam określone przywileje jak i obarcza pewnymi obowiązkami.

Każde z nich zależne jest również od poziomu naszego doświadczenia. Poniżej przedstawiam jakie formy zatrudnienia może zaproponować nam pracodawca, jakie są zalety oraz wady tego rozwiązania i na czym taka umowa polega.

Jakie są formy zatrudnienia agenta nieruchomości

Praca agenta nieruchomości na umowie zlecenie

Podczas tej formy zatrudnienia pracodawca rozpoczyna z nami współpracę w formie umowy zlecenia. Wówczas, pomiędzy dwoma stronami umowy zawierane jest porozumienie o wynagrodzeniu prowizyjnym.

Oznacza to, że jako pośrednik nieruchomości, w ramach wynagrodzenia, otrzymujemy określony procent od sfinalizowanych transakcji. Stawka ta ustalana jest na początku współpracy i często zależy od ustanowionych progów prowizyjnych każdej firmy. 

Taka forma zatrudnienia jest bardzo popularna, gdyż daje ona możliwość wystartowania na rynku nieruchomości niemalże każdemu, kto chce zostać pośrednikiem w tej branży. Niezależnie od posiadanego doświadczenia.

Umowa ta jest również szczególnie korzystna w przypadku studentów do 26 roku życia, gdyż osoby takie są zobligowane do opłacania mniejszych składek, bądź są z niektórych składek zwolnione. Wskutek tego otrzymują oni odpowiednio wyższe wynagrodzenie. 

Korzyści z umowy zlecenie

Praca agenta nieruchomości na umowie o pracę

Jest to klasyczny model zatrudnienia dla osób, które nie posiadają w określonym kierunku żadnego doświadczenia. Taka forma zatrudnienia oferuje pośrednikowi  nieruchomości wynagrodzenie w formie podstawy oraz dodatkowo wynagrodzenie prowizyjne rozliczane ze sfinalizowanych transakcji.

Rzecz jasna, prowizja taka będzie odpowiednio niższa niż we wcześniejszej formie zatrudnienia. Wynika to z faktu otrzymywania przez pośrednika określonego wynagrodzenia podstawowego. 

Rozwiązanie te jest korzystne dla nowych pośredników z kilku względów. Po pierwsze, gdy nie posiadamy żadnego doświadczenia w branży, nie musimy martwić się o dochody osiągane z tytułu prowizji. Jest to o tyle ważne, że jako młodzi stażem pośrednicy nie będziemy prawdopodobnie w stanie od razu zarabiać dużych pieniędzy.

Posiadamy wówczas pewne zabezpieczenie finansowe z tytułu wynagrodzenia bazowego. Po drugie, zdobyte z czasem doświadczenie zaowocuje coraz większą ilością dopiętych do końca transakcji.

Wówczas oprócz wypracowanego wynagrodzenia prowizyjnego, na nasze konto wciąż wpływać będzie wynagrodzenie podstawowe wynikające z umowy o pracę.

Jest to najrzadziej spotykana forma zatrudnienia w zawodzie pośrednika nieruchomości, głównie ze względu na konieczność wypłacania pośrednikowi wynagrodzenia podstawowego. Często wynagrodzenie podstawowe rozliczane jest w ramach umowy zlecenie.

Korzyści z umowy o pracę dla pośrednika nieruchomości

Umowa agencyjna z biurem nieruchomości

Taka forma zatrudnienia ma miejsce, gdy jako pośrednicy nieruchomości nabyliśmy nieco doświadczenia i posiadamy już własną działalność gospodarczą.

Wówczas przedsiębiorca posiadający taką działalność wystawia firmie, która go zatrudnia, fakturę za wykonaną pracę ( usługę pośrednictwa ). Biuro nieruchomości  opłaca fakturę, a pośrednik już we własnym zakresie rozlicza się z osiągniętych w ten sposób przychodów. 

Podstawowa różnica pomiędzy tą umową, a innymi umowami cywilnoprawnymi, jest taka, że w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenie pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz swojego pracodawcy.

Pracodawca jednocześnie zobowiązuje się takiego pracownika zatrudnić za określone wynagrodzenie prowizyjne. W przypadku umowy o współpracę, obowiązki służbowe wykonywane są bez zwierzchnictwa pracodawcy, a najistotniejszym faktem jest osiągnięcie założonego w umowie celu ( usługi pośrednictwa ).

Oczywiście w większych firmach i firmach sieciowych agent samo zatrudniony otrzymuje niezbędne szkolenie, nadzór oraz wsparcie, żeby nieustanie rozwijać swój warsztat pracy.

Pośrednik nieruchomości na działalności gospodarczej

Często, gdy zabieramy się za realizację swoich biznesowych planów, rozważamy przejście od razu na własną działalność gospodarczą. Nie inaczej jest w przypadku pracy pośrednika nieruchomości.

Osoba taka, jak wspomniałem wyżej, może zacząć od standardowego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie czy umowy o pracę, bądź od rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy. Rozważanie nad słusznością obydwu rozwiązań powinno rozbijać się o kilka kluczowych kwestii.

Koszty pośrednika nieruchomości – na działalności

Musimy być świadomi tego, że prowadzenie własnej działalności wiążę się z ponoszeniem ściśle określonych kosztów. Koszty te nie są zależne od osiąganych przychodów i zobligowani do ich płacenia jesteśmy od momentu założenia firmy.

Oczywiście, jako przedsiębiorcy posiadający swoją pierwszą działalność opłacamy składki na preferencyjnych warunkach. Niemniej jednak, takie składki istnieją i trzeba je opłacać co miesiąc.  Ponadto, dla efektywnego zarządzania firmą, konieczne jest sukcesywne prowadzenie księgowości.

Tak samo ważna w pracy pośrednika jest mobilność. Mobilność generuje nam dodatkowe koszty w formie paliwa bądź biletów uprawniających nas do poruszania się komunikacją miejską. Takie wydatki wliczyć można rzecz jasna w koszty prowadzenia działalności, nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie wspomniane zobowiązania trzeba płacić.

Sumując powyższe, otrzymujemy kwotę od około 1500 złotych wzwyż. Wskutek tego, na samym początku rozmyślań o prowadzeniu działalności gospodarczej rozważyć musimy wysokość potencjalnie osiąganych przychodów i zderzyć tą kwotę z wysokością ponoszonych kosztów prowadzenia  działalności. 

Jakie są koszty pracy agenta nieruchomości

Znacznie spokojniejszym i gwarantującym większy komfort rozwiązaniem jest zawarcie umowy zlecenie z biurem nieruchomości. Ta opcja pozbawia nas obowiązku ponoszenia kosztów prowadzenia działalności, gdyż wszystkie związane z tym koszty ponosi pracodawca.

Ponadto, nierzadko zatrudnieni w takiej formie pośrednicy, wyposażani są w konieczny do pracy sprzęt.   Dodatkowo, zawierając taką umowę mamy czas na wdrożenie się w struktury pracy pośrednika nieruchomości – w przypadku własnej działalności takiego czasu nie ma, gdyż od razu jesteśmy zmuszeni do osiągania zysków pewnego poziomu, by pokryć koszty założonej działalności. 

Praca agenta nieruchomości na zleceniu – kwestia finansowa

Zasadniczo, najważniejszą kwestią w przypadku rozważań nad założeniem działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem, jest kwestia finansowa. Musimy dobrze zastanowić się, czy już od początku będziemy w stanie pokryć wszystkie koszty, zarabiając przy tym satysfakcjonujące dla nas pieniądze.

Zależy to rzecz jasna od naszego doświadczenia, zaangażowania, dyspozycyjności i umiejętności, jednak trzeba rozważyć to jako warunek konieczny w przypadku prowadzenia własnej firmy.

W przeciwnym wypadku zaleca się raczej rozpoczęcie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Daje to większą swobodę działania, pozwalając wdrożyć się w obowiązki pośrednika, nabyć doświadczenie, by dopiero w późniejszym czasie ze spokojem otworzyć własną działalność gospodarczą.

Czy licencja pośrednika nieruchomości jest obowiązkowa?

Dzisiaj ( 2019 ), osoba, która chce wykonywać zawód pośrednika nieruchomości nie musi posiadać licencji. Oczywiście osoba, która taką licencję posiada jest lepiej postrzegana w branży ze względu na szkolenie jakie trzeba odbyć, by taką licencję otrzymać.

Po takim szkoleniu bowiem uzbrojeni jesteśmy w fundamentalną wiedzę na temat branży w jakiej chcemy się poruszać, podatków i kwestii prawnych z nią związanych. Jeśli jednak jesteśmy w stanie płynnie poruszać się po rynku i aktywnie wykonywać swój zawód nie przechodząc owego kursu – takiej licencji nie potrzebujemy.

Wzór licencji pośrednika nieruchomości

Aktualnie licencję pośrednika nieruchomości uzyskać można przechodząc czterotygodniowe szkolenie. Kurs ten ma charakter weekendowy, wobec czego trwa tak naprawdę jedynie cztery weekendy. W trakcie takiego szkolenia dostajemy bardzo dużą dawkę wiedzy teoretycznej związanej z pracą pośrednika nieruchomości.

Licencja na pośrednika nieruchomości – koszty

Oprócz teorii stykamy się również z ogromem wiedzy praktycznej, gdyż większość firm, organizujących takie szkolenia, jest prowadzonych przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Po ukończonym szkoleniu czeka nas egzamin potwierdzający nasze kwalifikacje, organizowany przez lokalne jednostki terytorialne. Koszt takiego kursu to na chwilę obecną to około 1 600 zł.

Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszy kurs nie jest w stanie zastąpić nam nabytego w pracy doświadczenia. Zaangażowany pośrednik takie doświadczenie nabywa w ciągu pierwszych miesięcy pracy.

Pozwalają mu one w pełni zaznajomić się z branżą, charakterystycznymi dla niej elementami i mechanizmami działania. Wówczas, pośrednik jedynie rozwija nabyte przez ten czas umiejętności, dopracowując swój warsztat o coraz to skuteczniejsze mechanizmy działania.

Kto wydaje licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Licencja w obrocie nieruchomościami wydawana jest przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Tak jak wspomniałem warunkiem otrzymania licencji jest odbycie szkolenia oraz danie egzaminu końcowego. Jeżeli interesuje Ciebie licencja pośrednika nieruchomości możesz dowiedzieć się więcej w swoim wojewódzkim Stowarzyszeniu Pośredników Nieruchomości, lub poszukać informacji o aktualnych szkoleniach organizowanych na stronie Polskiej Federacji.

Jak zostać pośrednikiem nieruchomości – bez studiów

Sytuacja z wykształceniem kierunkowym, w przypadku wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości, jest niemalże analogiczna do tej związanej z licencją. Wykształcenie takie warto posiadać, nie jest ono jednak obligatoryjne. 

Podobnie jak w przypadku kursów umożliwiających otrzymanie licencji, uczelnie wyższe, przygotowujące nas do wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości, poświęcają dużo czasu na przekazanie nam wiedzy teoretycznej związanej z tym zawodem.

Biorąc to pod uwagę, rozpoczęcie kariery pośrednika, kończąc wcześniej kierunkowe studia, powinno być dla nas łagodniejsze. Ponadto, wdrożenie w charakterystykę pracy pośrednika powinno nam wówczas zająć mniej czasu, wobec czego można wtedy poświęcić się bardziej zdobywaniu doświadczenia praktycznego, rozwijaniu naszego warsztatu czy budowaniu bazy klientów.

Wstąpienie na rynek nieruchomości w roli pośrednika, kończąc wcześniej studia kierunkowe, może być dla nas łatwiejsze. Jednak tak jak w przypadku licencji, to nasze zaangażowanie i systematyczna praca są jedynym gwarantem sukcesu w branży.  

Czy doświadczenie w branży nieruchomości jest niezbędne?

Odpowiedź na to pytanie rozłożymy sobie na trzy części. Pierwszą z nich będzie uzasadnienie, kiedy takie doświadczenie jest konieczne. W momencie, w którym decydujemy się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, opartej o pośrednictwo nieruchomości, zdecydowanie się na taki krok bez nabytego wcześniej doświadczenia jest mocno wątpliwe. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, własna działalność niesie za sobą konieczność opłacania kosztów jej prowadzenia.

Zobligowani jesteśmy do odprowadzania podatków, prowadzenia księgowości czy zapewnienia sobie mobilności w postaci samochodu bądź środków komunikacji miejskiej, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wszystko powyższe kosztuje, a opłaty (nawet na początku) nie są niskie.

Dlatego, prowadząc firmę, musimy generować określonej wysokości przychód. Ciężko o takie pieniądze w momencie, w którym mamy zerowe doświadczenie w branży. Porywamy się wówczas na nieznane wody, po których nigdy do tej pory się nie poruszaliśmy. Duża zatem doza prawdopodobieństwa, że taki biznes nam się nie powiedzie. Wobec czego w tym przypadku doświadczenie jest konieczne.

Własna działalność tylko z doświadczeniem

Drugi przypadek to taki, w którym decydujemy się na współpracę z firmą  zajmującą się pośrednictwem nieruchomości. W tej sytuacji doświadczenie nie jest niezbędne. Często firmy zatrudniające nowych pracowników na stanowisko pośrednika oferują pomoc w kwestii wdrożenia się w struktury firmy oraz poznania mechanizmów działania na tym stanowisku.

Minimalne doświadczenie pośrednika nieruchomości vs zarobki

Starsi stażem pośrednicy służą również jako przykład dla tych dopiero zaczynających, wobec czego doświadczenie nabywane jest już po zatrudnieniu na stanowisko pośrednika.

Nierzadko jest również tak, że przez pierwszych kilka miesięcy pracy czuwa nad nami bardziej doświadczony, obyty w branży pośrednik, a dopiero po pewnym czasie jesteśmy w pełni autonomiczną jednostką na rynku. Dlatego w tym przypadku doświadczenie nie jest wymagane.

Odpowiednie wsparcie w branży nieruchomości

Niestety zdarza się również tak, że nabyte wcześniej doświadczenie stanowi dla nas przeszkodę, a nie podstawę do dalszego rozwoju na rynku nieruchomości. Takie sytuacje zdarzają się, gdy zdobywaliśmy doświadczenie w nieodpowiednim miejscu, rozwijaliśmy w sobie źle wypracowane wzorce, a podjęte przez nas działania nie skutkowały sfinalizowaniem ani jednej transakcji.

W takiej sytuacji rośnie w nas frustracja i przeświadczenie o tym, że rynek nieruchomości nie jest dla nas dobrym miejscem, a praca pośrednika się nie opłaca. Wówczas ciężko będzie nam przejść do innego miejsca, gdzie możemy rozwijać swój warsztat osiągając coraz to lepsze wyniki.

Odpowiednie wzorce i wdrożenie w prace agenta nieruchomości

Tak wypracowane doświadczenie ograniczy nasze myślenie do postrzegania rynku nieruchomości jako miejsca, gdzie nie jest możliwe zarabianie satysfakcjonujących  dla nas pieniędzy.  Ponadto, ciężko jest również zmienić źle wypracowane schematy, które rutynowo powtarzaliśmy przez pewien okres czasu.

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest całkowita zmiana postrzegania zawodu pośrednika i rozpoczęcie procesu wdrażania się praktycznie od początku. Jedynie wtedy jesteśmy w stanie wykształcić w sobie skuteczne schematy działania i osiągać satysfakcjonujące nas efekty.

Podstawą pracy każdego pośrednika nieruchomości jest umiejętność pracy z klientem, która polega na zrozumieniu jego potrzeb. Fundamentem prawdziwej relacji, w której klient czuje i wie, że nasza praca wniesie wartość w jego życie jest umiejętność aktywnego słuchania osoby, z którą pracujemy.

Otwierając się na pracę z klientem jednocześnie komunikując chęć pomocy stawiając nasze zaangażowanie na pierwszym miejscu zyskujemy przewagę we współpracy, która jest niezbędna do rozwoju naszej kariery agenta nieruchomości :).

W jakim wieku są najlepiej zarabiający pośrednicy nieruchomości?

Kwestia osiąganych zarobków jest często jednym z głównych czynników, przez który ludzie decydują się wkroczyć na rynek nieruchomości. Praca pośrednika nieruchomości różni się znacznie od tej na klasycznym etacie.

W przypadku pracy etatowej, często to starszy pracownik, z większym stażem, osiąga lepsze wyniki finansowe od swojego młodszego kolegi. Sam jednak ma znikomy wpływ na ich wysokość. Jest to powielany przez wiele korporacji schemat.

W pracy pośrednika staż czy wiek nie mają tak wielkiego wpływu na osiągane wyniki finansowe. Staż pozwala nam wypracować w sobie pewne sprawdzone schematy, które doprowadzą nas do finalizacji transakcji, a w efekcie do osiągania zarobków.

Nie decyduje to jednak stricte o ich wysokości. Jedynymi kryteriami, które o tym decydują są zaangażowanie, systematyczność, pewność swoich działań i doświadczenie. Jeśli chcemy osiągać spektakularne zarobki jako pośrednik, musimy być w pełni zaangażowani w to co robimy.

Musimy starać się zawsze jako pierwsi skontaktować z klientem, musimy kierować swoimi działaniami tak, by każda prowadzona przez nas transakcja została zakończona sukcesem w jak najbardziej efektywny sposób. Najważniejszy, w kwestii wysokości osiąganych zarobków, jest dobrze wykształcony i systematycznie rozwijany model pracy, nie metryka.

Jak zostać agentem nieruchomości bez doświadczenia

Linia zarobków agenta nieruchomości

1 Doświadczenie w pracy agenta jest bardzo ważne, ponieważ szybciej wykonujemy rutynowe czynności. Mamy wypracowany schemat pracy z klientami i znamy lokalny rynek co ułatwia nam pracę z klientami. Dodatkowo nasze umiejętności sprzedażowe oraz sam proces domykania i finalizacji sprzedaży są zbudowane na kilkudziesięciu zakończonych transakcjach – co zdecydowanie daje nam pewność działania i dużą skuteczność.

Jeśli nie mamy za dużo doświadczenia to możemy nadrabiać jego braki angażując się bardziej i pracując z większą ilością klientów. Jest to moment na zdobycie dodatkowego doświadczenia i wypracowania własnych schematów zbudowanych na sfinalizowanych transakcjach. Nie powinniśmy oczekiwać spektakularnych rezultatów sprzedażowych na tym etapie.

Oczywiście może zdarzyć się tak, że samym zaangażowaniem możemy pomóc klientom, którzy aktualnie są gotowi do podjęcia decyzji i jedynie czego potrzebują to szybkiego działania. Pamiętajmy jednak o tym, że doświadczony agent zarabia satysfakcjonujące pieniądze pracując tylko z kilkoma klientami w danym miesiącu.

W trzeciej sytuacji doświadczony agent jest zaangażowany w pełni i pracuje z klientami, kontrolując proces sprzedaży. Ma realny wpływ na swoje zarobki, skutecznie ustala i negocjuje warunki finansowe swojej prowizji. Dodatkowo jest już obyty w finalizacji transakcji i skuteczniej doprowadza je do końca, nie odwlekając ich w czasie. Z doświadczenia wiemy, że transakcje potrafią się rozciągać w czasie nawet do roku ( szczególnie sprzedaż domów, działek, lokali komercyjnych ).

Jakie szkolenia powinien odbyć pośrednik nieruchomości?

Każdy początkujący agent nieruchomości zadaje sobie pytanie, gdzie szukać i jakie wybrać szkolenia, żeby rozwinąć warsztat swojej pracy. Powinniśmy być świadomi w pierwszej kolejności jaka jest specyfika pracy pośrednika nieruchomości.

Zawód pośrednika nieruchomości jest złożony ze względu na swoją  specyfikę:

 • Praca na rynku nieruchomości gdzie produkty (nieruchomości) kosztują ponad 100.000 pln.
 • Wymagana jest znajomość całego procesu finalizacji transakcji.
 •  Wymagana jest wiedza o możliwościach finansowania zakupu nieruchomości przez kupujących.
 •  Znajomość lokalnego rynku jest kolejnym istotnym czynnikiem, który wpływa na całą pracę pośrednika nieruchomości.
 • Dodatkowo nienaganna komunikacja obycie z klientem, które ułatwia zbudowanie relacji jest również niezbędne.

Czy warto szkolić się w pracy agenta nieruchomości

Na samym początku pracy bez żadnego doświadczenia powinniśmy:

 1. Powinniśmy poznać aspekty prawne finalizacji transakcji.
 2. Powinniśmy poznać cały proces obsługi i finalizacji transakcji.

Z jednej strony poznajemy sam proces techniczny finalizacji transakcji, który może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości, sposobu finansowania zakupu oraz stron transakcji. Z drugiej strony możemy pracować przy doświadczonym agencie, który posiada już na swoim koncie sfinalizowane transakcje.

Dlatego szkolenia wdrożeniowe  są pierwszym krokiem na drodze do naszej pewności wykonywanej pracy i świadomości całego jej procesu. Następnie praktyka oraz szkolenia i warsztaty uzupełniające naszą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą niezbędne, żeby wypracować sprawdzony schemat pracy i pewność siebie w tym co robimy.

Na każdym etapie, szkolenia podnoszące naszą świadomość sprzedażową oraz umiejętność komunikacji z klientem pomogą szybciej osiągać satysfakcjonujące nas przychody.

Na czym polega praca pośrednika nieruchomości?

Rynek nieruchomości przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit. W sieci pojawia się coraz więcej ogłoszeń sprzedaży, chęci zakupu czy wynajmu. Na przydrożnych działkach coraz częściej spotykane są rozłożyste transparenty zachęcające do kupna, a właściciele jednorodzinnych domków wywieszają je na swoich ogrodzeniach. Dynamiczna i gorąca sytuacja na rynku nieruchomości zapewnia nam dużo pracy.

Głównym zadaniem agenta jest pośredniczenie w procesie sprzedaży bądź kupna nieruchomości. Wówczas, pośrednik zobowiązany jest podjąć takie działania, które w sposób sprawny i relatywnie szybki sposób pozwolą na dokonanie transakcji.  Często sprzedaż nieruchomości stanowi nie lada wyzwanie dla sprzedającego. Tak samo jest również w przypadku osoby, która taką nieruchomość chce nabyć. Niezależnie od tego po której stronie transakcji znajduje się osoba, jest to zazwyczaj sporym problemem, by w dzisiejszych czasach sprawnie poruszać się po rynku.

Na czym polega praca agenta nieruchomości

Jak wyglądają obowiązki pośrednika nieruchomości?

Jednym z podstawowych obowiązków, na którym opiera się praca pośrednika nieruchomości jest budowanie i prowadzenie bazy swoich klientów. Jak wspominaliśmy wcześniej, baza klientów z jakimi współpracujemy jest w pracy agenta bardzo istotna. Po pierwsze, dobrze rozwinięta baza jest dla nas podstawą z jakiej możemy skorzystać podczas pośredniczenia w transakcji sprzedaży czy kupna. Magia własnej bazy kontaktów polega na docieraniu do klientów, którzy już są przekonani do naszych usług.

Po drugie, odpowiednia organizacja swoich codziennych działań pozwala nam pewne procesy ułatwić i zautomatyzować. Doświadczenie w branży możemy nabyć jedynie poprzez nieustanny kontakt z klientami.

Im więcej doświadczenia nabywamy tym więcej przeprowadzamy rozmów oraz odpowiednio więcej transakcji doprowadzamy do finalizacji. Wówczas, klientów z jakimi współpracowaliśmy przybywa.  Więcej informacji  przygotowałem w kolejnym artykule o tym jak wygląda praca pośrednika nieruchomości.

Jakie są najczęstsze godziny pracy pośrednika nieruchomości?

Praca pośrednika nieruchomości często opiera się na rutynowo powtarzanych działaniach w oparciu o utarte, na przestrzeni czasu pracy, schematy. Pomijając aspekt kontaktu z różnymi ludźmi, często każdy kolejny dzień pracy agenta jest podobny do poprzedniego.

Jednak nie jest powiedziane, że agent pracować musi w określonym przedziale czasowym. Zawód ten umożliwia nam elastyczne godziny pracy, które ustalamy w zasadzie indywidualnie do potrzeb swoich oraz swoich klientów. 

Są agenci, którzy swój dzień pracy zaczynają niedługo po wschodzie słońca kończąc go w porach obiadowych. Są też tacy, którzy wolą zasiąść do obowiązków koło południa, by skończyć pracę późnym wieczorem. Wszystko to uzależnione jest od odpowiedniej organizacji swoich działań.

godziny pracy agenta

Kiedy klienci są dyspozycyjni

Trzeba jednak pamiętać o tym, że zawód pośrednika powstał z potrzeby pomocy klientom w sprzedaży,  kupnie czy wynajmie nieruchomości. Dlatego godziny pracy pośrednika często będą uzależnione od dyspozycyjności klienta, jego trybu życia, a nie od ustalonego wcześniej harmonogramu.

Zaangażowany pośrednik, wychodzący naprzeciw potrzebom swojego klienta, często pracuje w dni wolne od pracy takiej osoby. Często również pracuje popołudniami czy weekendami, wtedy kiedy klient ma możliwość umówić się na spotkanie czy prezentację nieruchomości.

Praca pośrednika nieruchomości może wydawać się krzywdząca na pierwszy rzut oka. Gdy wszyscy mają wolne w 8 godzinnym trybie pracy, on umawia spotkania i prezentacje na nieruchomości. Z jednej strony pośrednik pracuje wtedy gdy:

 • klient jest dyspozycyjny
 • mamy ustalone plany sprzedażowe do zrealizowania

Z drugiej strony wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszej pracy. Dlatego jeśli jesteśmy skuteczni w swoich działaniach, mamy więcej wolnego czasu dla siebie.

Żeby tak się stało, powinniśmy skupić się przede wszystkim:

 • na kontakcie mailowym ze swoimi klientami,
 • na organizacji swojej bazy klientów czy na ustalanie szczegółów i organizację najbliższych spotkań.

Tak naprawdę mamy wówczas chwilę na organizację swojego planu dnia lub tygodnia tak, by zachować płynność i regularność swoich działań.

Pozwala nam to wówczas w godzinach popołudniowych na  odbywanie spotkań nie martwiąc się o brak organizacji dnia następnego. Takie działania usprawniają nasz system pracy co znacząco przekłada się na efektywność naszych działań. 

Jeśli chodzi o długość naszego dnia pracy – ta kwestia jest również mocno uzależniona od ilości naszych klientów. Wraz ze wzrostem ich liczby, wzrasta również czas potrzebny do ich obsługi.

Jednak, tak jak wyżej, wszystko rozbija się o odpowiednią organizację naszej pracy. Jeśli jesteśmy w stanie zorganizować swój dzień tak, by móc wykonać wszystkie swoje obowiązki, wówczas to jak wygląda nasz dzień pracy i ile trwa zależy tylko i wyłącznie od nas. Dlatego warto planować sobie cały dzień oraz tydzień pracy. Z pomocą może przyjść nam skuteczne planowanie celów.

Jakie są zarobki pośrednika nieruchomości

Jakie są zarobki pośrednika nieruchomości

Jedno z najbardziej ciekawych pytań, które interesuje każdego. Odpowiedź nie jest jednak prosta. Dzieje się tak, ponieważ za nasze zarobki wpływa kilka istotnych szczegółów. Poniżej wymienię kilka istotnych, a w kolejnym artykule dokładnie rozpiszę kwestię zarobków agenta nieruchomości. Pamiętajmy, że nie czas przeznaczony na pracę tylko nasze efekty wpływają bezpośrednio na zarobki.

Zatem jakie jeszcze czynniki wpływają na nasze wynagrodzenie:

 • Cena nieruchomości którą sprzedajemy/wynajmujemy
 • Wysokość prowizji ustalonej/wynegocjowanej z klientem
 • Sposób obsługi klientów – czy wynagrodzenie otrzymujemy od obu stron transakcji czy tylko od jednej
 • Czy klient zakupuje nieruchomość z własnych środków czy środków pochodzących z banku w ramach kredytu hipotecznego

Aktualna liczba obsługiwanych klientów

 • To czy pracujemy w zespole sprzedażowym czy pracujemy indywidualnie ma wpływ na zarobki
 • Czy korzystamy z programu do zarządzania swoją pracą, klientami, ofertami i zadaniami
 • To czy pośredniczymy w sprzedaży mieszkania, domu, działki, lokalu usługowego czy całej kamienicy – ma istotny wpływ na wysokość naszego wynagrodzenia oraz na czas oczekiwania na pieniądze
 • Nasze umiejętności sprzedażowe, doświadczenie i zaangażowanie
 • Oraz baza klientów, którą zbudowaliśmy na przestrzeni czasu wpływa bardzo istotnie na nasze zarobki

Czy praca pośrednika nieruchomości jest dla mnie?

Czy praca agenta nieruchomości jest odpowiednim miejscem dla mnie? Na to pytanie nie zawsze możemy udzielić odpowiedzi od razu. Z racji tego, że zawód pośrednika wymaga czasu na wdrożenie oraz jest to praca wyłącznie na wynagrodzeniu prowizyjnym, powinniśmy w pierwszej kolejności zastanowić się jakie my mamy oczekiwania od pracy oraz jaki poziom zarobków nas będzie satysfakcjonował. Dodatkowo powinniśmy zastanowić się w jakim obszarze swojego życia chcemy się rozwijać.

Praca pośrednika nieruchomości może przynieść wiele doświadczenia w naszym życiu prywatnym. Jest też wymagającym zawodem, który wymaga poświęcenia. Na pewno działając w tej branży dowiesz się, nauczysz i poznasz:

 • rynek nieruchomości oraz poznasz prawa jakimi się rządzi
 • przygotujesz się świetnie do zakupu swojej nieruchomości znając cały proces transakcji od podszewki
 • nabierzesz dużo pewności siebie – kolejne sfinalizowane transakcje na rynku drogich produktów ( powyżej 100.000 pln ) napełniają nas przekonaniem, że jesteśmy solidni i można na nas polegać. Klienci potrzebują pomocy właśnie takich specjalistów.
 • poznasz rynek inwestycyjny i zrozumiesz wartość inwestycji w nieruchomości – wielu doświadczonych pośredników jest również inwestorami. Ponieważ będąc agentem nieruchomości jesteś w pierwszym kontakcie z rynkiem. Znasz średnie ceny, wiesz które nieruchomości są atrakcyjne dla klientów. Wiesz jak przeprowadzić cały proces sprzedaży i z łatwością i przekonaniem również inwestujesz swoje oszczędności.
 • dowiesz się na czym polega budowanie relacji z klientem. Bez odpowiedniej relacji żaden klient nam nie zaufa. Jeśli klient ma przeznaczyć oszczędności swojego życia na zakup nieruchomości chce mieć pewność, że jego doradca działa w jego interesie i może na nim polegać. Dlatego bez umiejętności budowania wartościowej relacji z kupującym – niektóre transakcje finalizują się bez udziału agentów.
 • dowiesz się jak sfinalizować transakcję nieruchomości i pomóc klientowi podjąć właściwą decyzję. W trakcie tej pracy rozwijasz swoje umiejętności „miękkie” sprzedażowe.

 

 

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Szkolenia nieruchomości dla pośrednika - co wybrać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę strony